Page 1 of 1

Šalin išnaudotojus

Posted: 07 Oct 2018 13:57
by Admin
Visų šalių proletarai, vienykitės! :roll: „Kapitalistai išnaudotojai užvertė visas ekonomines sunkenibes ant musų pečių“. 1933 metai.
Jonava baldų fabrikas atsišaukimas.jpg